Ring til os på 27 58 76 34​

Profil

Vi vil levere en stabil og ensartet service, under stærke etiske og moralske regler

Hos Maks Rengøring syntes vi der er mange forhold der er vigtige for vores kunder og medarbejdere, og vi har derfor altid fokus på at forbedre disse forhold, således at vi altid kan levere stabilitet og sikker service, overfor vores kunder. Vi har elektroniske arbejdes kalender til alle medarbejdere, som kommunikerer direkte med både vores fakturerings- og lønsystem. Alle opgaver i arbejdskalenderen indeholder mødetidspunktet og en udførlig arbejdsbeskrivelse. På den måde sikre vi at alle opgaver bliver løst ud fra de aftaler som er indgået, og samtidig sikre systemet at kunder altid bliver faktureret korrekt. Herudover er det et krav fra Maks Rengøring, at alle medarbejdere har afleveret en straffeattest som underbygger, at de ansatte ikke har en kriminel fortid. Og så har vi naturligvis alle de lovpligtige forsikringsforhold på plads. Det betyder at vi har både Produkt- og ansvarsforsikring, samt arbejdsskadeforsikring.

 

Fordele for vores kunder:

 • Det er den samme rengøringsassistent som kommer hver gang. (Bortset fra sygdom og ferier)
 • Rengøringsassistenten kender opgaven og kan derfor arbejde systematisk og hurtigt.
 • Ensartet besøgsinterval f.eks. mandag hver anden uge, mellem kl. 08:00 og 10:00
 • Ensartet og korrekt elektronisk faktura som tilsendes via e-mail.
 • Arbejdet bliver udført af erfarne medarbejdere under overenskomst.

Medarbejdere arbejder under ordnede forhold

Vores medarbejdere arbejder under beskyttelse af en overenskomst, som er indgået med Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus. En overenskomst som omfatter en lang række særskilte fagoverenskomster som både private og offentlige ansatte arbejder under.

Grunden til at Maks Rengøring har valgt at indgå overenskomst er mange, men der er særlige forhold som bør fremhæves. Ligestilling for alle medarbejdere, sikkerhed i løn- og ansættelsesforhold. Der vil altid være et ulige forhold mellem arbejdsgiver og medarbejder, af den simple grund at de har meget forskellige interesser. Da arbejdsgiveren er den betalende part, strider dennes mening imod medarbejderens ønsker. Og netop derfor er en overenskomst så vigtig, for det vil aldrig være en fordel for en medarbejder at lade arbejdsgiveren styre løn- og ansættelsesforhold. Hos Maks Rengøring mener vi at overenskomsten er med til at sikre langvarige ansættelsesforhold, som i sidste enden er en meget stor fordel for både Maks Rengøring, vores kunder og sidst men ikke mindst vores medarbejdere.

 

Fordele for vores medarbejdere:

 • Sikker ansættelse og ansættelsesbeviser.
 • Gode og ligeværdige lønforhold.
 • Arbejdsmarkedspension med 10,5 % arbejdsgiver betaling, samt 4,5 % medarbejderbetaling.
 • Sundhedsforsikring.
 • Betaling for befordring og skiftende arbejdssteder.
 • Betaling under ferie og sygefravær.
 • Søgnehelligdagsbetaling.
 • Betaling for overarbejde.
 • Ekstra betaling for arbejde som udføres udenfor normal arbejdstid.
 • Fornuftige opsigelsesregler med gode opsigelsesperiode.

Under øvrige forhold hos Maks Rengøring:

 • Arbejdstilsynets Grønne Smiley som tildeles virksomheder som, har styr på sikkerhed og arbejdsmiljø forhold på arbejdspladsen.
 • Medarbejder håndbog som indeholder beskrivelse af regler og forventninger til medarbejdere.
 • Den lovpligtige APV (Arbejdsplads vurdering) som er udarbejdet af eksternt firma, i samarbejde med medarbejderne i virksomheden.
 • Kemisk APV som er de dokumentationskrav som virksomheden skal have, på de kemiske produkter som medarbejderne bruger under arbejdets udførsel.

rengøringsfirma aalborg
arbejdstilsynet grøn smiley

KUNNE DU TÆNKE DIG EN PROFESSIONEL RENGØRING?